Spôsob platby

Ako používať nabíjaciu stanicu GTIS charging SK

Stav nabíjacej stanice je indikovaný RGB LED indikátorom stavu (umiestneným na bočnej strane stanice pod nabíjacou zásuvkou) s tromi možnými farebnými indikátormi :
Modrá – Pripravená
Zelená – Nabíja
Červená – Porucha

Postup nabíjania elektromobilu od pripojenia až po zaplatenie

Krok 1
Na RGB LED, na bočnej strane stanice svieti modrá farba, nabíjací kábel pripojte do nabíjacej zásuvky dobíjacej stanice a nabíjacieho portu elektromobilu (prebieha komunikácia medzi stanicou a elektromobilom).

Krok 2
V priebehu niekoľkých sekúnd sa na prednej strane dobíjacej stanice rozbliká pod čítačkou platobného terminálu RGB LED modrou farbou, čo je výzva k priloženiu debetnej, alebo kreditnej karty k čítačke platobného terminálu.
BEZKONTATNÁ PLATBA KARTOU: VISA, MasterCard. SMARTFÓNOM : Apple PAY, GOOGLE PAY.

Krok 3
Platobnú kartu pridržte pri čítačke kým nezaznie krátky zvukový signál a kým RGB LED na prednej strane stanice nezačne blikať zelenou farbou – platobná karta je akceptovaná (predautorizácia platby prebehla úspešne). V prípade, že RGB LED bliká červenou farbou skontrolujte typ použitej karty, dobu expirácie karty, príp. aplikáciu mobilnej platby v telefóne.

Krok 4
V priebehu niekoľkých sekúnd od akceptácie platobnej transakcie sa automaticky spustí nabíjanie, na bočnej strane stanice začne RGB LED pulzovať zelenou farbou.

Krok 5
Nabíjanie prebieha dovtedy, kým manuálne neukončíte nabíjanie, alebo do úplného nabitia kapacity batérie elektromobilu, alebo do vyčerpania finančnej čiastky predautorizácie platby. V prípade nebezpečenstva zatlačte STOP tlačidlo, nabíjanie sa aj v tomto prípade ukončí. Po ukončení nabíjania RGB LED na bočnej strane stanice svieti modrou farbou (stanica pripravená).

Krok 6
Ak svieti, alebo bliká RGB LED na bočnej strane stanice červenou farbou skontrolujte či nie je zatlačené STOP tlačidlo (ak je, vytiahnite ho pootočením). Ak nie je zatlačené, volajte servis.

Krok 7
Doklad o zrealizovanej platbe za účelom nabitia elektromobilu nájdete na webovej stránke GTIS Charging v sekcii >> ÚČTENKA <<.