Sídlo, email

GTIS charging SK s. r. o.

GTIS charging SK s. r. o.
Sídlo: Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín
IČO: 45 425 183
DIČ: 2023001464
IČ DPH: SK2023001464
Zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,
oddiel: Sro, vložka č. 22770/P
Bankové spojenie
VUB a.s.
SK75 0200 0000 0042 3761 3153
SWIFT : SUBASKBX

V prípade, že potrebujete s niečím poradiť prípadne máte otázky ohľadom našich nabíjacích staníc alebo potrebujete poradiť vo výbere pre vás najvýhodnejšej nabíjacej stanice neváhajte nás kontaktovať.