Mesto, obec

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je mestaobce-1024x409.jpg.

Riešenia infraštruktúry pre mestá a obce

Našim zámerom je 
– zabezpečiť rozšírenie infraštruktúry nabíjacích staníc v mestách a obciach s vysokou koncentráciou obyvateľstva (napr. sídliska, školy, nemocnice, športové centrá a pod.)

Cieľ : 
– vybudovanie kombinácie pomalo nabíjacích centier AC o výkone 22+22 kW a rýchlo nabíjacích centier DC o výkone 50 (2x25kW) + 22 kW. 
– pokrytie dopytu obyvateľstva po elektronabíjacích staniciach
– zjednodušenie prístupu k verejne dostupným nabíjacím staniciam
– budovanie prípojok pre budúce elektronabíjacie centrá v predstihu 1 roka

Okrem toho naša spoločnosť sa zameriava aj na 
– podporu environmentálneho rozvoja miest a obcí
– budovanie  zelených parkovísk ako náhrada za zabrané už existujúce parkovacie miesta alebo pomoc mestám a obciam pri zabezpečení stále nedostatočných parkovísk 

Naša spoločnosť GTIS Charging SK buduje sieť elektro nabíjacích centier na celom Slovensku a aj v Strednej Európe. Naša holistická vízia zahŕňa snahu rozšíriť všeobecné povedomie a expertízy v elektro mobilite, platobný systém, zelené parkoviská a globálnu integráciu zelených riešení do dopravnej siete.

AC – pomalonabíjacia stanica

Výrobu našich pomalých dobíjacích staníc plne podriaďujeme požiadavkám klienta, realizujeme aj individuálne požiadavky , či  už  sa  jedná  o  vizuálnu stránku PDS ( farebné prevedenie, kombinácia farieb, podsvietené logo), alebo technické prevedenie ( počet nabíjacích  výstupov, typ nabíjacie výstupu – kábel T1 , kábel T2 , zásuvka T2, alebo ich kombináciu, výkonovú variantu ), spôsob montáže ( možnosť výroby aj neštandardného stojanu, či držiaku . Naše dobíjacie stanice spĺňajú najprísnejšiu  medzinárodnú normu pre elektricky vodivé systémy nabíjania elektrických vozidiel,  IEC 1851.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je ac-nabijacky-1.png.

Dobíjacia stanica môže byť jednoducho nainštalovaná na stenu hotela ,pošty, banky, nákupného centra, čerpacej stanice… alebo na podstavu na parkoviskách a iných voľných priestranstvách.Prednosťou našej PDS je personalizované farebné vyhotovenie s podsvietenou reklamou podľa želania zákazníka

Bližšie špecifikácie o AC nabíjacej stanici

DC – rýchlonabíjacia stanica

Najnovšia modulárna rada nabíjacích staníc vhodných pre všetky aplikácie elektromobility. Umožňuje rýchle, užívateľsky  a efektívne nabíjanie všetkých elektrických osobných a nákladných vozidiel, ako aj autobusov. Nabíjaciu stanicu je možné pripojiť do všetkých nadradených back-end systémov pomocou OCPP 1.6. Prepojenie s platobným terminálom je priamo v stanici. Jedná sa výhradne o československý výrobok, ktorý má zaistenú špičkovú podporu a servis na území ČR, SR a EU. Veľká variabilita ponúka možnosť prispôsobenia sa požiadavkám zákazníka.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je dc-nabijacka.png.

Bližšie špecifikácie o DC nabíjacej stanici