Potrebujem nabíjačku

Na podporu nášho biznis plánu začala firma ELMARK PLUS realizovať aj pilotné projekty DC nabíjacích centier pre verejné nabíjanie.

V  I.etape išlo o individuálne rýchlonabíjacie stanice. Prvá súkromná DC nabíjacia stanica na Slovensku o výkone 44 kW s výstupom CHAdeMO od výrobcu DBT – CEV bola pilotne inštalovaná pred nákupným centrum TESCO Šaľa už v r. 2013 a je majetkom ELMARK PLUS. Umožňuje zrýchlené nabíjanie jednosmerným prúdom. Odber elektrickej energie sa zúčtováva systémom EVMAPA. Ďalšie DC rýchlonabíjacie stanice boli dodané individuálne súkromným firmám.

V II. etape je to realizácia inštalácie rýchlonabíjacích staníc s výkonom 50 kW DC (príp. 2×25 kW) plus 22 kW AC. V zmysle tohoto biznis plánu budú inštalované nabíjacie centrá od výrobcu z Českej republiky. Jedná sa o DC nabíjacie stanice s DC výstupom CHadeMO a CCS Combo a s AC výstupom T2 Mennekes . Možné je nabíjať dva elektromobily súčasne a to z výstupov DC-DC, alebo DC–AC. DC centrá bude inštalovať a servisovať firma ELMARK PLUS, ktorá je autorizovaným partnerom. 

Prístrešky

Súčasťou nabíjacieho centra je okrem samotnej nabíjacej stanice aj štandardizovaný prístrešok, ktorý okrem ochrany pred poveternostnými vplyvmi, vytvára jednoznačne identifikovateľné nabíjacie zázemie a spolu s farebným odtieňom, grafickým brandingom a podsvietenou reklamou nabíjacej stanice ponúka neprehliadnuteľnú reklamu poskytovateľovi služby nabíjania elektromobilov.
Prístrešok je založený na jednoduchom dizajne podčiarkujúcom funkčnosť nabíjacieho centra : štyri oporné piliere ukončené pätkami ukotvenými do betónového základu s oblou strechou a krytinou z opálového (mliečneho) polykarbonátu. Konštrukcia prístrešku tiež ponúka možnosť upevnenia oblej strechy priamo stenu.
Nemenej dôležitá je požiadavka dlhej životnosti : na kovovej konštrukcii je nanesená niekoľkovrstvová antikorózna dekoratívna ochrana, strešná krytina je vyrobená z plného stálofarebného polykarbonátu.

Príklady vizualizácie nabíjacích centier